กราฟราคาหลักทรัพย์
ปรับปรุงเมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2561 16:37

ราคาล่าสุด:
0.63
ชื่อย่อหุ้น: DNA สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย: 11,639,800
เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ราคาปิด: 0.63
+0.02 3.28% ช่วงราคาระหว่างวัน: 0.60 - 0.63 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.54 - 1.73

 

Chart Type