ปฏิทินนักลงทุน
วันที่ กิจกรรม
23 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
เวลา 9.00 น. ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค
เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
26 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
เวลา 9.30 น. ห้องรัชดา ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค
เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
1 กรกฎาคม 2557 mai FORUM 2014
เวลา 10.00 - 18.00 น. บูธ 60 ห้อง Ballroom & Meeting room 1-4 ศุนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
12 มีนาคม 2557 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไทย ประจำไตรมาส 4/2556
วันที่ 12 มีนาคม 2557 เวลา 16.10-17.00 น.
ณ. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
10 เมษายน 2556 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
วันพุธ 10 เมษายน 2556 เวลา 9.00 น.
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแกรนด์ โฟว์วิงส์ เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ หัวหมาก บางกะปิ กทม.
4 มีนาคม 2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไทย ประจำไตรมาส 4/2555
วันที่ 4 มีนาคม 2556 เวลา 10.45-12.15 น.
ณ. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
20 ธันวาคม 2555 เปิดทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันแรก