ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 ภายใต้ชื่อ บริษัท มีเดีย เน็ตเวิร์ก รีเทล จำกัด และต่อมา เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด ในปี 2553 เพื่อประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าสื่อโฮมเอนเตอร์เทนเมนท์ (Home Entertainment) ได้แก่ภาพยนตร์ เพลง ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ในรูปแบบบลูเรย์ ดีวีดี วีซีดีและซีดี และสินค้าประเภทสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสารรายสัปดาห์ รายปักษ์ รายเดือน และพ็อกเก็ตบุ๊ค เป็นต้น และในปี 2559 ได้พัฒนาธุรกิจไปยังกลุ่ม เทคโนโลยีสื่อสารและจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่/โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยสินค้าประเภทเทคโนโลยีและโทรศัพท์มือ ถือ ถือเป็นสินค้าหลักของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของกลุ่มบริษัท จะเป็นลูกค้าบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในสินค้า ประเภทเทคโนโลยีที่ทันสมัยและต้นทุนสามารถควบคุมได้

กลุ่มบริษัทใช้กลยุทธ์ในการเพิ่มจุดจำหน่ายสินค้าเป็นกลยุทธ์หลักในการ เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากด้วยสินค้าของกลุ่มบริษัทเป็นสินค้าตาม สมัยที่เน้นด้านเทคโนโลยีและความต้องการของลูกค้าในช่วงเวลานั้น ดังนั้น การกระจายจุดจำหน่ายสินค้าให้ครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างนั้น จะเป็นการ เพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น และส่ง ผลต่อการขยายตัวและการเติบโตของกลุ่มบริษัทโดย ณ สิ้นปี 2559 กลุ่มบริษัท มีจุดจำหน่ายสินค้ากว่า 37 จุดโดยเป็นร้านค้าปลีกของบริษัท ที่บริษัททำการ เช่าพื้นที่ของห้างสรรพสินค้าต่างๆ

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ประเภท ขนมหวาน และเบเกอรี่ โดยใช้กลยุทธ์ในการเพิ่มจุดจำหน่ายสินค้าเป็นกลยุทธ์ หลักในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากด้วยสินค้าเป็นสินค้าบริโภค ที่เน้นจัดจำหน่ายให้กะผู้บริโภคในพื้นที่ต่างๆ การกระจายจุดจำหน่ายสินค้า ให้ครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างนั้น จะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึง ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น และส่งผลต่อการขยายตัวและการ เติบโตของกลุ่มบริษัทโดย ณ สิ้นปี 2559 กลุ่มบริษัทมีจุดจำหน่ายสินค้ากว่า 64 จุดจำหน่าย โดยเป็นร้านค้าปลีกของบริษัท ที่บริษัททำการเช่าพื้นที่ของ ห้างสรรพสินค้าต่างๆ และเป็นร้านค้าแฟรนไชส์ให้กับผู้ประกอบการทั่วไป